Linpar
+90 332 342 50 18
info@linpar.com.tr

HYUNDAI Ø 91,100

Diesel Engine : Galloper II 2.6 TD All-wheel Drive, H-1 Bus 2.6 TDiC, H100 Pickup 2.6 TD, Starex 2.6 TD
D4BB
Same as 265 K00200 (Only Top Ring Diffirent)
Ø 91,100 HYUNDAI Ø 91,100
CYL 4
ST 48,70
TB 88,70
HD -3,20
VT -1,90
HYUNDAI Ø 91,100
R16
3,00
CR,P
R06
2,00
CR,P
R35
3,00
CR,P
HYUNDAI Ø 91,100
SF
G 94,130
TB 164,50
HYUNDAI Ø 91,100
CP
91,1 LP 376 12000 LN 376 01000 LR 376 01000
LL 376 01000
G 94,630 LL 376 01001
F 96,00
Y 5,00
TB 164,75
LL 376 01002
G 94,630
F 96,50
Y 5,00
TB 164,75
LL 376 01003
LL 376 01004
LL 376 01004
91,35 LP 376 12001 LN 376 01001  
91,60 LP 376 12002 LN 376 01002  
Diesel Engine : Galloper II 2.6 TD All-wheel Drive, H-1 Bus 2.6 TDiC, H100 Pickup 2.6 TD, Starex 2.6 TD
D4BB
4 Cyl. 2477cc
H 100 2.5 TD 1994-...
H1 2.5 TDI 21;1 57 - 59 Kw 78-80 Ps 1997-....
Ø 91,100 HYUNDAI Ø 91,100
CYL 4
ST 48,70
TB 88,70
HD -3,20
VT -1,90
HYUNDAI Ø 91,100
R01
2,00
CR,P
R06
2,00
CR,P
R35
3,00
CR,P
HYUNDAI Ø 91,100
SF
G 94,130
TB 164,50
HYUNDAI Ø 91,100
CP
91,1 LP 376 02000 LN 376 01000 LR 376 01000
LL 376 01000
G 94,630 LL 376 01001
F 96,00
Y 5,00
TB 164,75
LL 376 01002
G 94,630
F 96,50
Y 5,00
TB 164,75
LL 376 01003
LL 376 01004
LL 376 01004
91,35 LP 376 02001 LN 376 01001  
91,60 LP 376 02002 LN 376 01002  
Diesel Engine :
4 Cyl. 2600 cc
H 100 Kamyonet Tek ve Çift Kabin
1996-...
Ø 91,100 HYUNDAI Ø 91,100
CYL 4
ST 46,25
TB 76,15
HD -3,15
VT -1,85
HYUNDAI Ø 91,100
2,00
2,00
3,00
HYUNDAI Ø 91,100
SF
G 94,130
TB 164,50
HYUNDAI Ø 91,100
AP
91,1 LP 376 01000 LN 376 01000 LR 376 01000
LL 376 01000
G 94,630 LL 376 01001
F 96,00
Y 5,00
TB 164,75
LL 376 01002
G 94,630
F 96,50
Y 5,00
TB 164,75
LL 376 01003
LL 376 01004
LL 376 01004
91,35 LP 376 01001 LN 376 01001  
91,60 LP 376 01002 LN 376 01002  
ø 91,10
ST 46,05 TB 75,95
LP 376 01003 LN 376 01003